Brandskyddsregler

 1. Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som t ex trapphus, våningsplan och källargångar. Trappuppgångarna och övriga allmänna utrymmen är utrymningsvägar och ska hållas fria från brännbart material och sådant som är i vägen vid en utrymning. Därför ska alla tillhörigheten som cyklar, barnvagnar mm  förvaras i cykelrum, cykelställ utanför fastigheten, eget förråd eller i lägenheten.
 2. Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen. Öppen eld, kol och gasolgrillar för endast användas utomhus och på betryggande avstånd från byggnader och andra objekt som kan antändas. Det är således förbjudet att använda grill inomhus, på balkong eller dyl.
 3. Dörrarna till våningsplan, trapphus, källarkorridorer och garage får inte ställas upp eller blockeras. Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.
 4. Elinstallationer i lägenheten skall vara fackmannamässigt utförda.
 5. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet, du som lägenhetsinnehavare ansvarar själv för underhållet på denna så som batteribyte och kontroll.

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Checklista: Förebygg bränder hemma

 • Rök aldrig i sängen – Det är den vanligaste orsaken till dödsbränder
 • Täck inte över elektriska element
 • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer för nära något brännbart eller kan trilla ner. En tänd lampa blir väldigt varm och kan i värsta fall antända material som ligger emot den.
 • Vid åska – Dra ur kontakten till datorn, telefonen och teven. Slår åskan ner kan apparaterna skadas inuti. Ibland märks det inte på en gång. Felet i apparaten kan i värsta fall starta en brand senare.
 • Dra ur kontakten – När hårtorkar, mobilladdare, bärbara datorer med mera inte används
 • Var rädd om elsladdar så att de inte kläms eller skadas – En trasig sladd kan orsaka kortslutning och det kan starta en brand. Dra ur kontakten om en sladd eller elektrisk apparat är trasig.
 • Ställ värmeljus var för sig – Står ljusen tätt intill varandra kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
 • Fritt och stadigt – Se till att det är fritt ovanför de tända ljusen, att de står stadigt och att ljushållaren är brandsäker.
 • Blås ut ljusen när du lämnar rummet !