I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. För att underlätta samvaron och höja trivseln finns det följande regler.

 

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Inte spela musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda så att störningar uppkommer för kringboende.

 

 • Vid inflyttning och andra tillfällen inte spika eller borra i lägenheten mellan klockan 20.00 - 07.00 vardagar respektive 20.00 - 09.00 lördag, söndag och övriga helgdagar.

 

 • Undvika störande vattenspolning i lägenheten: särskilt mellan kl 23.00 och 06.00.

 

 •  Inte röka i husets allmänna utrymmen.

 

 • Inte utan särskilt tillstånd av hyresvärden placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar samt att med hänsyn till brandfara m m inte belamra lägeheten, vinds- eller källarkontor.

 

 • Följa regler och anvisningar för bokning och användning av tvättstuga samt att följa regler och anvisningar för grovsopor och miljöstuga.

 

 • Hålla balkong och altan fri från snö och is, att inte lämna fönster eller dörr öppen så att vatten- eller frysskada kan uppkomma, att inte utan särskilt tillstånd av hyresvärden placera blomlåda eller dylikt på utsidan av fönster, balkong- eller altanräcke samt att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.

 

 • Inte i diskho, handfat eller toalettstol spola ned vätskor (t. ex. matolja) eller föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.

 

 • Snarast till hyresvärden anmäla fel eller brister som uppkommer i lägenheten.

 

 • Inte utan särskilt tillstånd från hyresvärden ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning samt att inte göra inrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.

 

 • Teckna hemförsäkring för lägenheten samt att vidmakthålla sådan försäkring under hyresförhållandet.