Om L&E Löhf AB

L&E Löhf AB är ett privat fastighetsbolag som äger och förvaltar hyresfastigheter i Orsa och Leksand. Vår målsättning är att erbjuda ett attraktivt och trivsamt boende.

Bolaget startade i juni 2013 och den 2 sept togs ägandet av fastigheterna på Borngärdet och Kuruldvägen över från Orsa Bostäder.

I augusti 2016 köptes fastigheten Norsgatan 24 i centrala Leksand.